RS STEEL Sp. z o. o.Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

W związku z tym, że odczuwamy ogromną, rzecz jasna w 100% dobrowolną potrzebę podzielenia się ze światem jak bardzo obchodzi nas Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych jako samozwańczy administrator danych osobowych pragnę w przejrzysty sposób wyjaśnić, jak to się wszystko sprytnie dzieje tzn. jak gromadzimy, przechowujemy, co ewentualnie udostępniamy, a czego nie i do czego wykorzystujemy te wszystkie dane, które zdecydowałeś się mniej lub bardziej dobrowolnie nam powierzyć.

2. Informacje na temat Polityki Prywatności

W poniższej Polityce przedstawiam informacje dotyczące Twojego stosunku w ramach danych osobowych z RS-STEEL Sp z o.o. Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich usług świadczonych przez RS-STEEL (zwanych dalej usługami świadczonymi przez RS-STEEL), natomiast wszelkie warunki ich dotyczące przedstawione są lub będą w odpowiednich dla poszczególnych usług regulaminach np. regulamin korzystania z usług hostingowych.

Jeżeli kiedykolwiek wpadniemy na jakiś super pomysł i będzie on wymagał podania nowych danych lub będzie zmieniał sposób ich przetwarzania skontaktujemy się z Tobą emailem i przekażemy co zmieniamy, dlaczego i co z tego wyniknie. Oczywiście zawsze będziesz mógł wypisać się z naszej bazy poprzez skorzystanie z takiego formularza (cofam zgodę na przetwarzanie danych)

Cel nadrzędny poniższego dokumentu to uświadomienie wszystkim zainteresowanym, że wszelkie dane przekazujesz nam za swoją zgodą, dobrowolnie, ponadto przedstawię powody, dlaczego gromadzimy te dane i co dalej się z nimi dzieje.

Na pewno przedstawię i postaram się wyjaśnić jasno i klarownie jakie przysługują Tobie prawa z tego tytułu oraz co robimy, aby je chronić.

3. Twoje prawa i możliwości

Tu należałoby nadmienić, że od 25 maja 2018r. osoby fizyczne zyskują nowe prawa na mocy ustawy o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadzonej przez Unię Europejską. Jak się okazuje dane przedsiębiorcy zawierają dane osobowe, a ponadto sam obrót nimi nie jest możliwy bez uzyskania zgody samego przedsiębiorcy. Wychodząc naprzeciw, albo raczej idąc z falą zmian jednogłośnie wprowadziłem ???? dodatkowe mechanizmy działające od teraz w naszej firmie. Mają one na celu ułatwić kontrolę nad powierzonymi nam danymi i decydowanie o ich wykorzystaniu.

W celu umożliwienia korzystania z poniższych praw stosowane musza być metody weryfikacji prawa dostępu:

Każdy kto posiada konto Klienta będzie mógł po zalogowaniu korzystać ze swoich praw bez ograniczeń, natomiast każdy kto nie posiada konta Klienta lub w danej usłudze nie ma takiej możliwości, a firma RS-STEEL posiada jego dane osobowe może ubiegać się o wykonanie praw tylko po zweryfikowaniu prawa do wykonywania praw wobec żądanych danych. Oczywiście kroki te podjęte są tylko i wyłącznie w celu zabiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych Klientów.

Możliwe sposoby weryfikacji: po kontakcie na adres biuro@rs-steel.pl z adresu emailowego, który widnieje w bazie lub za potwierdzeniem telefonicznym na podstawie wiadomości SMS z numeru który jest zamieszczony w bazie. W przypadku zmiany obu danych lub jednej możliwa będzie autoryzacja osobista w siedzibie firmy lub każde inne udokumentowanie prawa do żądania wykonania określonych praw do konkretnych danych, a o zasadności podjętych działań zdecyduje administrator danych, w przypadku braku możliwości i braku odpowiedzi Klienta na posiadane dane po 3 próbach kontaktu – dane zostaną bezpowrotnie wykasowane.

Możliwość dostępu –dostęp do własnych danych, przekażemy Ci jakie Twoje dane przetwarzamy.

Możliwość edycji danych – aktualizacja danych, zaktualizujesz je w panelu lub przekażesz nam co mamy zmienić.

Żądanie usunięcia – wiadomo – możesz kazać wykasować swoje dane i kazać nam zapomnieć, że istniejesz, a my musimy je wykasować, ale nigdy nie zapomnimy naszej współpracy.

Prawo do ograniczenia – możesz żądać, abyśmy zaprzestali przetwarzać Twoje dane przez jasno określony (datami) okres czasu lub na stałe cofnąć zgodę na przetwarzanie danych.

Prawo do sprzeciwu – możesz np. zrezygnować z newsletterów od nas lub innego formy marketingu bezpośredniego – jeżeli będziemy go stosować.

Prawo do przenoszenia danych – możesz nakazać nam przesłanie Twoich danych lub ich części podmiotom trzecim jasno wskazując do kogo dane mają trafić.

Proces zmian w miarę możliwości będzie odbywał się w czasie rzeczywistym lub w najkrótszym możliwym do wykonania żądanej operacji czasie w danym momencie.

W przypadku rezygnacji z jakiejkolwiek formy marketingu bezpośredniego możliwe będzie skorzystanie z takiego formularza (cofam zgodę na przetwarzanie danych) dostępnego online, lub złożenie dyspozycji przez SMS z numeru, który podlega danym działaniom.

W przypadku jakichkolwiek niejasności odnośnie wprowadzanych praw / możliwości prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych firmy RS-STEEL: Mariusz Rytczak tel. 698 313 002 lub mariusz.rytczak@rs-steel.pl.

Jeżeli masz uzasadnione obawy o funkcjonowanie naszej Polityki Prywatności masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. W polskich warunkach będzie to Urząd Ochrony Danych Osobowych.

4. Rodzaj danych, sposób w jaki je pozyskujemy, gromadzimy lub możemy je gromadzić, oraz w jaki  wykorzystujemy Twoje dane:

Dane rejestracyjne – kiedy rejestrujesz się w naszym sklepie lub serwisie (jeżeli akurat istnieje taka możliwość), kiedy pracownik RS-STEEL zakłada Twój panel lub podpisujemy umowę pisemną – gromadzimy tylko dane konieczne do obsługi konkretnych zleceń są to: adres email, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres do korespondencji ewentualnie adres do wysyłki faktury lub towaru, ewentualnie NIP. Jeżeli formularz zawiera możliwość podania innych danych nieobowiązkowych , możesz to zrobić w celu większego spersonalizowania konta, ale nie musisz. Wszelkie hasła zapisane w panelu są szyfrowane (MD5) i nikt nie może ich odczytać z żadnego punktu obsługi technicznej, istnieje możliwość pozostawienia hasła w panelu tylko za Twoją zgodą – dla Twojej wygody.

Powody wykorzystania: w celu kontaktowania się z Tobą w zakresie obsługi zleceń, świadczenia usługi, podejmowania decyzji dotyczących podjętych przez Ciebie działań w zakresie naszych usług,

Podstawa prawna: realizacja umowy, uzasadnione interesy

Kto ma dostęp do danych: pracownicy firmy RS-STEEL, podmioty uczestniczące w obsłudze technicznej mowy np. przetwarzające płatności online, właściciel oprogramowania do obsługi serwera, właściciel serwera, realizacji wysyłki, ewentualnie firmy windykacyjne współpracujące z               RS-STEEL w zakresie obsługi zleceń firmy RS-STEEL określonym w prawie.

Dane marketingowe – są to dane: adres emailowy, numer telefonu pozostawiony jako dane kontaktowe poprzez powiadomienia lub inne wiadomości, na podstawie każdej przekazanej nam przez Ciebie zgody.

Powody wykorzystania: cel informacyjny o ofercie lub zmianach warunków handlowych, reklamy usług firmy RS-STEEL, okazjonalne wiadomości lub inne treści powiązane ze świadczonymi przez RS-STEEL usługami.

Podstawa prawna: Zgoda wyrażona przez Ciebie

Kto ma dostęp do danych: pracownicy firmy RS-STEEL, podmioty uczestniczące w obsłudze technicznej mowy np. przetwarzające płatności online, właściciel oprogramowania do obsługi serwera, właściciel serwera, realizacji wysyłki.

Dane konkursowe, ankietowe – Tego rodzaju dane osobowe są wykorzystywane podczas zapisywania się do różnego rodzaju działań promocyjnych. Rodzaj danych będzie zależeć od rodzaju promocji. Na wszystkie działania musisz wyrazić zgodę, dostęp będą miały wszelkie podmioty uczestniczące w obsłudze danej promocji.

5. Zatrzymywanie i usuwanie danych osobowych

W zależności od sposobu gromadzenia danych:

pisemna umowa  – dane gromadzone na czas nieokreślony, w celu realizacji umowy oraz wywiązania się ze zobowiązań prawnych oraz rozstrzygania ewentualnych konfliktów. Twoje dane będą gromadzone, tak długo jak będzie trwała współpraca. Dane przechowywane są to dane, które podałeś i z których mamy prawo korzystać w określony przez Ciebie sposób. Wycofanie danych następuje w okresie najbliższej aktualizacji bazy danych RS-STEEL po wygaśnięciu okresu konieczności ich przechowywania wymaganym w prawie. Umowa zostanie zniszczona osobiście przez administratora danych w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie w sposób mechaniczny.

Dane przekazywane lub wprowadzane do paneli online – dane gromadzone na czas nieokreślony, w celu realizacji umowy oraz wywiązania się ze zobowiązań prawnych oraz rozstrzygania ewentualnych konfliktów. Twoje dane będą gromadzone, tak długo jak będzie trwała współpraca. Dane przechowywane są to dane, które podałeś i z których mamy prawo korzystać w określony przez Ciebie sposób. Wycofanie danych następuje na Twoją prośbę lub w okresie najbliższej aktualizacji bazy danych RS-STEEL po wygaśnięciu współpracy. Dane zostaną wykasowane bezpowrotnie z serwerów RS-STEEL i wymazane z paneli online przez pracownika firmy RS-STEEL, którego wyznaczy administrator danych osobowych.

Jeżeli będą istnieć jakiekolwiek niewyjaśnione kwestie w zakresie współpracy z firmą RS-STEEL np. nieuregulowane płatności, inne roszczenia i spory będziemy przechowywać dane do momentu rozwiązania problemu.

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres wymagany przez polskie prawo, jako wymóg udokumentowania współpracy podczas ewentualnej kontroli.

W celu ochrony naszych uzasadnionych celów biznesowych np. zapobiegania oszustwom itp.

6. Odnośniki w serwisie internetowym

Możliwe, że zamieścimy kiedyś reklamę jakiegoś zaprzyjaźnionego podmiotu gospodarczego lub nawet kompletnie nieznanej nam firmy w naszym serwisie internetowym. Pamiętaj, że jeżeli link prowadzi do serwisu zewnętrznego (nie jest wyraźnie powiązany z domeną RS-STEEL.pl – skontaktuj się z nami jeżeli masz wątpliwości) nie odpowiadamy za napotkane treści i ani praktyki w zakresie ochrony Twoich danych osobowych, które udostępnisz. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko naszego serwisu i naszej firmy.

Zawsze zapoznawaj się z Polityką prywatności podmiotu, któremu przekazujesz swoje dane.

6. Odnośniki w serwisie internetowym

Możliwe, że zamieścimy kiedyś reklamę jakiegoś zaprzyjaźnionego podmiotu gospodarczego lub nawet kompletnie nieznanej nam firmy w naszym serwisie internetowym. Pamiętaj, że jeżeli link prowadzi do serwisu zewnętrznego (nie jest wyraźnie powiązany z domeną RS-STEEL.pl – skontaktuj się z nami jeżeli masz wątpliwości) nie odpowiadamy za napotkane treści i ani praktyki w zakresie ochrony Twoich danych osobowych, które udostępnisz. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko naszego serwisu i naszej firmy.

Zawsze zapoznawaj się z Polityką prywatności podmiotu, któremu przekazujesz swoje dane.

7. Bezpieczeństwo danych

Naszym najważniejszym celem przyświecającym nam co dzień jest ochrona danych osobowych naszych Klientów. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i korzystamy tylko ze sprawdzonych współpracowników jednak pamiętaj, że pomimo szyfrowania danych, certyfikatów, alarmom i wdrożonej polityce aby chronić przed nieautoryzowanym dostępem oraz niepotrzebnym przechowywaniem danych osobowych użytkownika w naszych systemach nie ma niezawodnego sposobu na pełne zabezpieczenie danych.

Pamiętaj, aby chronić swój komputer i telefon z dostępem do Internetu, chroń hasła, wybieraj unikalne hasła, wylogowywuj się za każdym razem, staraj się nie zapamiętywać w przeglądarce haseł we własnym komputerze a już na pewno nie w obcym… po prostu dbaj o zdrowe zasady korzystania z danych dostępowych do swoich danych.

8. Inne postanowienia wyjaśniające funkcjonowanie Polityki Prywatności

Usługodawca (ADO) jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP itp.

Usługodawca (ADO) jest także administratorem osób zapisanych na [przykładowo] newsletter itp.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter itp.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną – kontakt do ADO.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Wszystkie komputery w naszej firmie są zabezpieczone hasłem dostępu.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Witryna [adres] używa Cookiem czyli ciasteczek. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn, a czasem umożliwiają prawidłowe jej funkcjonowanie.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki Cookie:

– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

9. Zmiany w Polityce Prywatności

Wszystkim, którzy przebrnęli przez powyższą już Politykę Prywatności dziękuję i gratuluję ????. Jeżeli coś zmienimy w naszej Polityce Prywatności jasno zakomunikujemy Tobie te zmiany poprzez zamieszczenie ich na naszej stronie internetowej, odpowiednie informacje na naszych kontach społecznościowych oraz wysyłając e-mail.

10. Dane kontaktowe

RS-STEEL, ul. ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa tel. 698 313 002, biuro@rs-steel.pl

11. Dane kontaktowe do administratora danych osobowych

Mariusz Rytczak, 698 313 002, mariusz.rytczak@rs-steel.pl

Nasze Realizacje

Miejsce:
Warszawa ul. Josepha Conrada

Zakres prac:
  • Budowa kolektora Lindego Bis Komora K-9
Zamawiający:
Fedrecht Sp. z o.o.
Warszawa ul. Josepha Conrada

Budowa kolektora Lindego Bis Komora K-9

Miejsce:
Darłowo ul. Słowiańska

Zakres prac:
  • Montaż Konstrukcji Stalowej Zabezpieczenia Wykopu
Zamawiający:
BUDOKOP
Darłowo ul. Słowiańska

Montaż Konstrukcji Stalowej Zabezpieczenia Wykopu

Miejsce:
Kraków, ul. Radzikowskiego

Zakres prac:
  • montaż/demontaż rozparć oczepów i stalowych na obudowie berlińskiej
Zamawiający:
3KMGEO Sp. z o.o.
Kraków, ul. Radzikowskiego

Budowa Budynku Mieszkalnego

Miejsce:
Chrzanów, Czechowice-Dziedzice

Zakres prac:
  • montaż/demontaż rozparć oczepów i stalowych na oczepie żelbetowym na palisadzie wierconej z pali CFA
Zamawiający:
Fedrecht Sp. z o.o.
Chrzanów, Czechowice-Dziedzice

Budowa Modernizacja linii kolejowej 93

Zobacz wszystkie