RS STEEL Sp. z o. o.RealizacjeBudowa Budynku Mieszkalnego

Budowa Budynku Mieszkalnego

Miejsce:
Kraków, ul. Radzikowskiego
Zakres prac:
  • montaż/demontaż rozparć oczepów i stalowych na obudowie berlińskiej

Zamawiający:
3KMGEO Sp. z o.o.