RS STEEL Sp. z o. o.RealizacjeBudowa Kolektora Wiślanego Etap II

Budowa Kolektora Wiślanego Etap II

Miejsce:
Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie
Zakres prac:
  • montaż/demontaż rozparć i oczepów komór stalowych
  • montaż/demontaż konstrukcji wyjścia maszyny wiercącej
  • montaż/demontaż konstrukcji zaparcia maszyny wiercącej
  • wypalanie okien startowych w grodzicach stalowych
  • przedłużanie grodzic stalowych

Zamawiający:
Budimex S.A.